Our Services
Idea Connect Ltd

Online Marketing

Online Marketing

การทำการตลาดโดยผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ซึ่งวิธีนี้เป็นการทำ การตลาด ที่สามารถเข้าถึง กลุ่มลูกค้าได้ในเวลาอันรวดเร็ว โดย สามารถ เข้าถึง กลุ่มลูกค้าได้ทั่วโลกหรือแบบเฉพาะเจาะจง แล้วแต่ ความต้องการของลูกค้าสามารถช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย ทั้งในเรื่องของพนักงานขาย การโฆษณาประชาสัมพันธ์ ในรูปแบบสื่อต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ ป้ายโฆษณา และอื่นๆ อีกมากมาย เพราะการตลาดออนไลน์เป็นบริการตลอด 24 ชั่วโมง ทำให้ปริมาณการซื้อ-ขายเพิ่มขึ้น ตลอดเวลา แต่ทั้งนี้ ผู้ขายจะต้องศึกษาเรื่องของสินค้า และช่องทางการประชาสัมพันธ์ ตลอดจนกำหนดกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน เพื่อให้การใช้สื่อประเภทนี้มีประสิทธิภาพสูงสุด

Online Marketing

Email Marketing
บริการออกแบบและจัดส่ง Enewsletter ถึงกลุ่มเป้าหมาย พร้อมระบบแสดงผลตอบรับได้แบบ Realtime

Banner Advertising
จัดทำสื่อโฆษณาประเภทแบนเนอร์ เพื่อลงในสื่อ Portal website ชั้นนำ ตามกลุ่มเป้าหมาย เช่น กลุ่ม วัยทำงานที่ประสบความสำเร็จ กลุ่มผู้หญิงทำงาน กลุ่มผู้ชาย กลุ่มวัยรุ่น กลุ่มแม่และเด็ก เป็นต้น

Google Advertising / Search Engine Optimization (SEO)
ลงโฆษณาบน Google เพื่อตอบรับการค้นหาข้อมูลสินค้าหรือบริการที่เกี่ยวข้อง จำแนกลูกค้าที่จะรับสื่อได้ จากถิ่นที่อยู่ ประเภทของเว็บไซต์ รวมถึงการปรับแต่งเว็บไซต์ให้ติดอันดับต้นๆของ Search Engine

Facebook / Social Media
พัฒนา Facebook Page และการลงโฆษณาใน Facebook พร้อมการบริหารจัดการ

CRM tools (Customer Relationship Management)
รักษาฐานลูกค้าและสร้างความพึงพอใจ ด้วยเครื่องมือ CRM online เช่น

Ask Expert
ถามตอบปัญหาเฉพาะทางโดยผู้เชี่ยวชาญ เช่น ปัญหาความงาม ปัญหาสุขภาพ

Webboard
กระดานสนทนาเฉพาะสมาชิก

Chat Room
สายด่วนสอบถามปัญหา พร้อมระบบคลังข้อมูลความรู้รวมถึงเชื่อมโยงกับระบบ Help desk ทำให้ทราบสถานะ การทำงานของข้อเสนอแนะ คำถาม คำแนะนำ เรื่องร้องเรียนต่างๆ เพื่อผู้ที่รับผิดชอบจะจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Auto Enewsletter
ตั้งเวลาอัตโนมัติในการส่งเนื้อหาที่เกี่ยวข้องให้กับสมาชิก เช่น หลังจากสมัครสมาชิก หลังจากใช้สินค้า หรือ สมาชิกที่ไม่ได้เยี่ยมชมเว็บไซต์นาน หรือ เนื้อหาความเปลี่ยนแปลงเมื่อได้ใช้ผลิตภัณฑ์